Norske ordbøker
  Engelske ordbøker
  Svenske ordbøker
  Tyske ordbøker
  Franske ordbøker
  Spanske ordbøker
  Italienske ordbøker
  Russiske ordbøker
  Portugisiske ordbøker
  Kinesiske ordbøker
  Arabiske ordbøker
  Latinske ordbøker
  Ordbokpakker
Du er her:
Ordnett.no / Butikk / Norske ordbøker

Norske ordbøker

Noen av ordbøkene kan kjøpes enkeltvis, og noen finnes i pakker.

Enkeltordbøker

Stor norsk ordbok

Den aller største norske ordboken

Medisinsk ordbok

Medisinske faguttrykk fra alle helsefaglige områder.

Jusleksikon

Sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet.

Norsk Riksmålsordbok

Ny og gammel utgave i én pakke

Ordbøker som finnes i pakker

Nynorsk rettskrivingsordbok

Nynorsk rettskriving – ideell for skolen

Bokmål rettskrivningsordbok

Det sentrale ordforrådet på bokmål