Norske ordbøker
  Engelske ordbøker
  Svenske ordbøker
  Tyske ordbøker
  Franske ordbøker
  Spanske ordbøker
  Italienske ordbøker
  Russiske ordbøker
  Portugisiske ordbøker
  Kinesiske ordbøker
  Arabiske ordbøker
  Latinske ordbøker
  Ordbokpakker
Du er her:
Ordnett.no / Butikk / Norske ordbøker

Norske ordbøker

Noen av ordbøkene kan kjøpes enkeltvis, og noen finnes i pakker.

Enkeltordbøker

Medisinsk ordbok

Medisinske faguttrykk fra alle helsefaglige områder.

Jusleksikon

Sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet.

Norsk Riksmålsordbok

Ny og gammel utgave i én pakke

Ordbøker som finnes i pakker

Nynorsk rettskrivingsordbok

Nynorsk rettskriving – ideell for skolen

Bokmål rettskrivningsordbok

Det sentrale ordforrådet på bokmål