Norske ordbøkerEngelske ordbøkerSvenske ordbøkerTyske ordbøkerFranske ordbøkerSpanske ordbøkerItalienske ordbøkerRussiske ordbøkerPortugisiske ordbøkerKinesiske ordbøkerArabiske ordbøkerLatinske ordbøkerOrdbokpakker
Du er her:

Medisinsk ordbok

Av: Magne Nylenna

Medisinske faguttrykk fra alle helsefaglige områder.

Hva betyr medisinske ord og uttrykk? Hva er den anbefalte skrivemåten av slike ord på norsk?

Medisinsk ordbok gir korte, presise forklaringer på medisinske faguttrykk fra alle helsefaglige områder.

Kjøp Medisinsk ordbok

Du får Ordnett både online (i nettleser) og offline (i mobilapp og program for Windows og Mac).Les om Ordnett på alle plattformer

Medisinsk ordbok inneholder 21 000 artikler.

Ordboken er en bruksbok til praktisk hverdagsnytte beregnet både på lekfolk og fagfolk. Pasienter og pårørende finner her forståelige forklaringer på vanskelige ord og begreper. Det samme gjør pressefolk, jurister, sosialarbeidere, trygdefunksjonærer og andre som i sitt yrke må lese helsefaglig litteratur. Også helsepersonell får råd om norske skrivemåter på faguttrykk fra alle deler av helsevesenet.

Ordvalget er langt på vei bestemt av hvilke medisinske ord og faguttrykk som er mest brukt i dagens helsevesen, og hvilke av dem som erfaringsmessig er vanskeligst å forstå. Ordene dekker både såkalte medisinske basalfag (anatomi, fysiologi, immunologi, genetikk etc), klinisk medisin (diagnostikk og behandling av sykdommer) og helsevesenets oppbygning og funksjon (profesjoner, institusjoner, prosedyrer og organisatoriske fenomener).

For å holde omfanget innen rimelighetens grenser er det ikke gjort opplistinger av alle arterier, vener, nerver og tilsvarende strukturer som det finnes et mangfold av i kroppen. Tilsvarende er heller ikke preparatnavn (salgsnavn) på legemidler inkludert. Legemidler er omtalt under sitt kjemiske (generiske) navn. De viktigste og vanligste bokstavforkortelser (akronymer) er med.

Bruken av de opprinnelige og ekte latinske termer er sterkt synkende i norsk helsevesen. Det er de fornorskede og mer engelskinfluerte formene som nå dominerer. Dette preger også ordvalget i denne boken som tar utgangspunkt i dagens medisinske språkbruk.