Norske ordbøkerEngelske ordbøkerSvenske ordbøkerTyske ordbøkerFranske ordbøkerSpanske ordbøkerItalienske ordbøkerRussiske ordbøkerPortugisiske ordbøkerKinesiske ordbøkerArabiske ordbøkerLatinske ordbøkerOrdbokpakker
Du er her:

Jusleksikon

Av: Jon Gisle og Jørgen Vangsnes

Sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet.

Jusleksikon er et nødvendig hjelpemiddel for alle som studerer juridiske fag, for praktiserende jurister og for andre som trenger definisjoner av begreper innenfor juridisk terminologi.

Hovedvekten er lagt på norsk rett, men mange viktige begreper innenfor EU- og EØS-rett og annen internasjonal rett, bl.a. menneskerettighetene, er også med.

Kjøp Jusleksikon

Du får Ordnett både online (i nettleser) og offline (i mobilapp og program for Windows og Mac).Les om Ordnett på alle plattformer

Jusleksikon inneholder ca. 5300 sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet, lett tilgjengelig i strukturerte artikler.

Jusleksikon baserer seg på femte utgave av papirutgaven med samme navn. Av områder som har fått særlig oppmerksomhet ved den siste, store gjennomgangen, kan nevnes Grunnlovsendringene i 2014, innføringen av ny straffelov i 2015, samt skille mellom kirke og stat. Det er også gjort betydelige endringer i behandlingen av finanslovgivningen, telekomrett og opphavsrett.

De fleste oppslagsordene har også engelske og amerikanske oversettelser.

© Gyldendal Norsk Forlag
Oslo 2021