Norske ordbøker
  Engelske ordbøker
  Svenske ordbøker
  Tyske ordbøker
  Franske ordbøker
  Spanske ordbøker
  Italienske ordbøker
  Russiske ordbøker
  Portugisiske ordbøker
  Kinesiske ordbøker
  Arabiske ordbøker
  Latinske ordbøker
  Ordbokpakker
Du er her:
Ordnett.no / Butikk / Norske ordbøker / Bokmål rettskrivningsordbok

Bokmål rettskrivningsordbok

Av: Ruth V. Fjeld

Det sentrale ordforrådet på bokmål

Alle oppslagsordene viser til ett eller flere tilsvarende nynorske ord.

Ordboka dekker det sentrale ordforrådet i norsk bokmål, med mer enn 35 000 oppslagsord og uttrykk.

Den viser hvordan ordene i moderne norsk bokmål staves og bøyes, og gir en kort betydningsbeskrivelse. Ordboka viser fullstendige bøyningsendelser til alle substantiv, verb og adjektiv.

Bygger på boka Lingua. Bokmålsordliste med skriveregler.  Godkjent av Språkrådet til bruk ved eksamen.

Alle oppslagsordene viser til ett eller flere tilsvarende nynorske ord:

 

imøtekomme verb BØYNING: imøtekommer, imøtekom, imøtekommet NYNORSK samtykkjestette