Du er her:

Stor norsk ordbok

Av: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen

Den aller største norske ordboken

Ordboken inneholder 235 000 oppslagsord, og er Norges mest omfattende ordbok for bokmål!

Her finner du ordforklaringer, bøyninger og en rekke eksempler på bruk. For mange av ordene er det tatt med opplysninger om ordopprinnelse (etymologi).

Ordboken inneholder 85 000 synonymer, og mer enn 10 000 antonymer.

 

Alle plattformer

Alle plattformer

Denne ordboken er satt sammen av fire store ordbøker: Norsk Ordbok (av Tor Guttu), Norske synonymer (av Dag Gundersen), Fremmedord (av Dag Gundersen) og Tanums store rettskrivningsordbok (redaktør Boye Wangensteen)

Hva finner man i ordboken?

I starten av en artikkel finner man selve oppslagsordet og opplysninger om ordklasse.

Deretter vil det stå hvordan ordet bøyes – både i en kompakt versjon og en mer fullstendig versjon, skjult under lenken mer. I et fåtall artikler vises foreløpig bare moderat bøyning.

Etter dette kommer forklaringen på ordet, gjerne supplert med eksempelsetninger. Hvis ordet kan forstås på flere måter er gjerne de ulike betydningene skilt med tall.

Til sist finnes eventuell etymologi, synonymer og antonymer.

alt