Du er her:

Engelske ordbøker

Ordbøker mellom norsk og engelsk

Engelsk ordbok

Standardverket blant engelskordbøker i det mellomstore formatet.

Stor engelsk ordbok

Den største og beste engelskordboken

Engelsk medisinsk ordbok

Oversettelse og definisjoner på medisinske faguttrykk.

Engelsk økonomisk ordbok

Spesialordbok med oversettelser og definisjoner.

Engelsk teknisk ordbok

Omfattende toveis fagordbok.

Engelsk-nynorsk ordbok

En omfattende ordbok mellom engelsk og nynorsk.

Oxford-ordbøker

Oxford Dictionary of English

Ledende ordbok over det engelske språk.

Oxford Dictionary of English – Utvidet utgave

Stor ordbok over det engelske språk, inkludert Sentence Dictionary.

Oxford Thesaurus of English

Omfattende og grundig engelsk synonymordbok.

Oxford Dictionary of Quotations

Stor og omfattende engelsk sitatordbok.

Oxford Concise Medical Dictionary

Grundig og illustrert engelsk fagordbok for helsefagene.

Oxford Dictionary of Business and Management

Omfattende engelsk fagordbok innen forretningsvirksomhet og ledelse.

Oxford Dictionary of Economics

Solid engelsk fagordbok for økonomifagene.

Oxford Dictionary of Finance and Banking

Omfattende engelsk fagordbok innen finansvirksomhet og bankvesen.

Oxford Dictionary of Science

Engelsk fagordbok med definisjoner og inngående forklaringer på ca.10 000 naturvitenskapelige begreper.