Du er her:
Ordnett.no / Butikk / Norske ordbøker / Nynorsk rettskrivingsordbok

Nynorsk rettskrivingsordbok

Av: Jon Bjones

Nynorsk rettskriving – ideell for skolen

Alle oppslagsorda viser til eit eller fleire tilsvarande bokmålsord.

Ordboka er først og fremst tenkt som eit praktisk hjelpemiddel i den vidaregåande skulen og ungdomsskulen. Ho passar også godt på høgare steg i skuleverket, til vaksenopplæring, sjølvstudium og til bruk i administrasjon.

Ordboka er godkjend av Språkrådet til bruk i skulen.

Byggjer på boka Lingua. Nynorsk ordliste med skrivereglar. 

I ordboka har vi ført opp bøyingar til substantiva, adjektiva og verba, og ordforklaringar fins til dei fleste oppslagsorda. Det er lagt vinn på å få med nye og aktuelle ord. Inneheld meir enn 45 000 oppslagsord og uttrykk.