Norske ordbøker
  Engelske ordbøker
  Svenske ordbøker
  Tyske ordbøker
  Franske ordbøker
  Spanske ordbøker
  Italienske ordbøker
  Russiske ordbøker
  Portugisiske ordbøker
  Kinesiske ordbøker
  Arabiske ordbøker
  Latinske ordbøker
  Ordbokpakker
Du er her:
Ordnett.no / Butikk / Tyske ordbøker

Tyske ordbøker

Enkeltordbøker

Tysk ordbok

Den mest omfattende ordbok mellom tysk og norsk. Revidert 2019.

Tysk ordbok PONS

Ettspråklig ordbok fra det ledende tyske forlaget PONS

Tysk teknisk ordbok

Omfattende toveis fagordbok.