Du er her:

Engelsk økonomisk ordbok

Av: Morten Skaug og Janet Aagenæs

Spesialordbok med oversettelser og definisjoner.

Boken er beregnet på universiteter, departementer, organisasjoner, banker, firmaer og studenter som har behov for å skrive om økonomi på engelsk.

Alle plattformer

Alle plattformer

Engelsk økonomisk ordbok med definisjoner er en toveis, spesialisert ordbok, beregnet på universiteter, departementer, organisasjoner, banker, firmaer og studenter som har behov for å skrive om økonomi på engelsk.

Engelsk økonomisk ordbok inneholder ord og uttrykk innen sosialøkonomi, bedriftsøkonomi, bank, markedsføring, reklame og offentlig forvaltning.

Både britisk-engelske og amerikansk-engelske former er med, og den inneholder et rikt utvalg av faste uttrykk og eksempler. Den norsk-engelskedelen inneholder over 12 000 oppslagsord, og den engelsk-norske over 16 000 oppslagsord.