Du er her:
Ordnett.no / Butikk / Engelske ordbøker / Engelsk-nynorsk ordbok

Engelsk-nynorsk ordbok

En omfattende ordbok mellom engelsk og nynorsk.

Den største digitale engelsk-nynorske ordboken som finnes. Passer for den jevne engelskbruker og elever i den videregående skole.

Det er lagt stor vekt på et moderne ordforråd, og på å hjelpe brukeren med preposisjoner og faste uttrykk.

Alle plattformer

Alle plattformer

Ordboken er basert på den velrenommerte Engelsk-norsk blå ordbok og inneholder 43 500 artikler; dette er således den største digitale engelsk-nynorske ordboken som finnes. Boken dekker behovet til en den jevne engelskbruker, og passer godt til elever i den videregående skole.

Det er lagt stor vekt på noe som nordmenn strever spesielt med i engelsk, nemlig bruk av preposisjoner og faste uttrykk. Derfor er det lagt inn over 30 000 slike i artiklene. I tillegg finnes instruktive eksempler på hvordan ordet brukes.

Både britiske og amerikanske stavemåter er med, og det er oppgitt hvordan oppslagsordene uttales.

Det er brukt et bokmålsnært nynorsk. I motsetning til de andre ordbøkene i Ordnett, går denne bare én vei, fra engelsk til nynorsk.

Fakta

  • Ca. 43 500 oppslagsord
  • Ca. 31 000 uttrykk
  • Ca. 9 200 eksempler
  • Ca. 115 000 oversettelser
  • Oversiktlig fremstilling
  • Fagord innen yrkesfaglige studieretninger
  • Britiske og amerikanske former og skrivemåter