Norske ordbøker
  Engelske ordbøker
  Svenske ordbøker
  Tyske ordbøker
  Franske ordbøker
  Spanske ordbøker
  Italienske ordbøker
  Russiske ordbøker
  Portugisiske ordbøker
  Kinesiske ordbøker
  Arabiske ordbøker
  Latinske ordbøker
  Ordbokpakker
Du er her:
Ordnett.no / Butikk / Spanske ordbøker / Spansk ordbok

Spansk ordbok

Av: Kåre Nilsson og Eva Refsdal

En omfattende ordbok mellom spansk og norsk.

Spansk–norsk / norsk–spansk

Den mest omfattende ordboken mellom spansk og norsk.

Boken er meget godt egnet for skoleelever, lærere, studenter, oversettere og andre som bruker spansk privat eller i jobb.

Kjøp Spansk ordbok

Du får Ordnett både online (i nettleser) og offline (i mobilapp og program for Windows og Mac).Les om Ordnett på alle plattformer

Spansk ordbok omfatter norsk og spansk dagligspråk og legger særlig vekt på å dokumentere nye ord og uttrykksmåter på alle områder innen samfunnslivet, f.eks. informasjonsteknologi, medisin, politikk, kultur og massemedia.

Til sammen inneholder ordboken om lag 80 000 oppslagsord og uttrykk, og et rikt utvalg eksempler.

Ordboken er basert på spansk språk i Spania, men inneholder også ord og uttrykk fra latinamerikansk spansk.

Baserer seg på Spansk blå ordbok, en av Norges mest solgte ordbøker i bokform.