Online

Tilgang fra en vanlig nettleser

Offline

Tilgang fra installerte apper

Som abonnent kan du bruke ordbøkene dine både online og offline.

Fra en hvilken som helst nettleser har du online tilgang fra www.ordnett.no.

Du har offline tilgang til ordbøkene dine etter å ha installert en app til din mobiltelefon, eller programmet Ordnett Pluss på datamaskinen.

Som abonnent kan du bruke ordbøkene dine både online og offline.Fra en hvilken som helst nettleser har du online tilgang fra www.ordnett.no.Du har offline tilgang til ordbøkene dine etter å ha installert en app til din mobiltelefon, eller programmet Ordnett Pluss på datamaskinen..