Norske ordbøker
  Engelske ordbøker
  Svenske ordbøker
  Tyske ordbøker
  Franske ordbøker
  Spanske ordbøker
  Italienske ordbøker
  Russiske ordbøker
  Portugisiske ordbøker
  Kinesiske ordbøker
  Arabiske ordbøker
  Latinske ordbøker
  Ordbokpakker
Du er her:
Ordnett.no / Butikk / Russiske ordbøker / Russisk ordbok

Russisk ordbok

En basisordbok mellom russisk og norsk.

Russisk–norsk / norsk–russisk

En basisordbok mellom russisk og norsk. Den er ment som en hendig oppslagsmulighet for alle som ferdes der russisk språk er i bruk.

Kjøp Russisk ordbok

Du får Ordnett både online (i nettleser) og offline (i mobilapp og program for Windows og Mac).Les om Ordnett på alle plattformer

Russisk ordbok inneholder ca. 23 000 oppslagsord og utgjør en basisordbok mellom russisk og norsk.

Ordboken bygger på annen utgave av Russisk lommeordbok, som ble utgitt i 2010. I begge ordbokdelene er ordtilfanget modernisert med nye ord og uttrykk fra russisk og norsk dagligspråk.

Ordboken har i første rekke et praktisk siktemål. Den er ment som en hendig oppslagsmulighet for alle som ferdes der russisk språk er i bruk. Men vi håper også at ordboken kan være til hjelp for russisktalende som har behov for å orientere seg i norsk.