Du er her:
Relaxing app background

Latinsk ordbok for medisin og biologi

Latin-norsk / norsk-latin

Av: Steinar Risnes

Latinsk terminologi for medisinske og biologiske fag

Dette er den mest omfattende ordboken i sitt slag i Skandinavia. Den favner bredt og vil være nyttig for studenter og yrkesutøvere innen medisin, odontologi, veterinærmedisin, farmasi, mikrobiologi, fysioterapi, psykologi, botanikk, zoologi, kjemi/biokjemi, samt andre helsefag og biologiske fag.

Latinsk ordbok inneholder en omfattende latinsk-norsk ordbok med over 20 000 oppslagsord, samt en norsk-latin ordliste med over 2000 oppslag.

Hver artikkel inneholder en fornorsket versjon av det latinske oppslagsordet (der dette er naturlig), oppslagsordets betydning på norsk med ev. utfyllende informasjon, oppslagsordets grammatiske karakteristika, samt dets etymologi. Inkludert er en rekke prefikser, suffikser og ordstammer.

Kjøp Latinsk ordbok for medisin og biologi

Du får Ordnett både online (i nettleser) og offline (i mobilapp og program for Windows og Mac).Les om Ordnett på alle plattformer