Norske ordbøkerEngelske ordbøkerSvenske ordbøkerTyske ordbøkerFranske ordbøkerSpanske ordbøkerItalienske ordbøkerRussiske ordbøkerPortugisiske ordbøkerKinesiske ordbøkerArabiske ordbøkerLatinske ordbøkerOrdbokpakker
Du er her:

Latinsk ordbok for medisin og biologi

Latin-norsk / norsk-latin

Av: Steinar Risnes

Latinsk terminologi for medisinske og biologiske fag

Dette er den mest omfattende ordboken i sitt slag i Skandinavia. Den favner bredt og vil være nyttig for studenter og yrkesutøvere innen medisin, odontologi, veterinærmedisin, farmasi, mikrobiologi, fysioterapi, psykologi, botanikk, zoologi, kjemi/biokjemi, samt andre helsefag og biologiske fag.

Latinsk ordbok inneholder en omfattende latinsk-norsk ordbok med over 20 000 oppslagsord, samt en norsk-latin ordliste med over 2000 oppslag.

Hver artikkel inneholder en fornorsket versjon av det latinske oppslagsordet (der dette er naturlig), oppslagsordets betydning på norsk med ev. utfyllende informasjon, oppslagsordets grammatiske karakteristika, samt dets etymologi. Inkludert er en rekke prefikser, suffikser og ordstammer.

Kjøp Latinsk ordbok for medisin og biologi

Du får Ordnett både online (i nettleser) og offline (i mobilapp og program for Windows og Mac).Les om Ordnett på alle plattformer

Hvordan bruke ordboken

fertilis (fertil)
fruktbar
grammatikk:

3i; fertilis, -e

etmylogi:

latin fero bære, føre, bringe

urina (urin)
grammatikk:

femininum/hunkjønn 1; urinae, -ae

etmylogi:

gresk ouron (οὖρον) urin

pecten
kam
grammatikk:

maskulinum/hankjønn 3; pectinis, -es

etmylogi:

latin pecto kjemme, karde

Etter det latinske oppslagsordet kommer fornorsket versjon av oppslagsordet (i parentes), og til sist en oversettelse.

grammatikk:
For substantiver oppgis kjønn. Oppslagsord som ikke er substantiver er (med noen unntak) adjektiver.

Tall eller kombinasjonen med tall og bokstav angir deklinasjonen, dvs. hvordan ordet bøyes i henhold til kasus og tall (entall/flertall). Her henviser vi til den latinske grammatikken.

Etter deklinasjonen vises bøyningsstammen av ordet med to bøyningsendelser: For substantiver vises endelse i genitiv entall og nominativ flertall, mens det for adjektiver (der oppslagsordet er i hankjønn nominativ entall) vises endelse i hunkjønn nominativ entall og intetkjønn nominativ entall.

etymologi:
Her oppgis oppslagsordets språklige opphav, med grunnordet og grunnordets betydning. Greske ord er angitt både med latinsk og gresk skrift.