Du er her:
Ordnett.no / Hjelp / Ordnett Pluss, Søket

Hvordan søke i Ordnett Pluss?

Ordnett Pluss inneholder digitale ordbøker som man kan søke i. Man søker i feltet øverst i programmet, og trykker på søk-knappen (eller trykker Enter). Resultatet av søket kommer i en treffliste nedenfor søket.

Trefflisten består av artikler. I eksemplet over er det søkt på ordet hoppe, i både engelsk og norsk.

Hvis det er flere artikler i trefflisten, så vises bare en kort-versjon av artikkelen. For å finne det man leter etter er det i de fleste tilfeller nødvendig å åpne artikkelen helt ved å klikke på pluss-symbolet. Det er her gjort for den første engelske artikkelen hoppe.

Hva er en artikkel?

Når du bruker en digital ordbok, er det viktig å vite litt om hva en ordbokartikkel er.

En artikkel er en samling informasjon om et ord: Hvordan det skrives, hvordan det bøyes, hva det betyr og eksempler på bruk m.m.

Selve ordet står først, og kalles for oppslagsord. Når du søker i ordbøkene, leter programmet først blant oppslagsordene.

Man kan også søke i hele artikkelen. Da kalles det søk i All tekst. Dette gjøres automatisk, men du kan også gjøre det manuelt.

Inne i artikkelen

Her vises samme artikkel som i forrige bilde, omkrets i Stor norsk-engelsk ordbok.

Etter oppslagsordet finner du som regel grammatikk-opplysninger om ordet. Markert med rødt ser du at oppslagsordet er et hankjønns-substantiv.

I en tospråklig ordbok vil du også finne oversettelser, og de er her markert med grønt.

Til sist, markert med gult, ser du hvilken ordbok artikkelen kommer fra. Du kan klikke på om for litt informasjon om akkurat denne ordboken.

Trefflisten

Når du søker, vil programmet lete i alle ordbøkene du har valgt, på alle aktiverte språk.

Treffene sorteres per språk, og språkene kommer i samme rekkefølgen som flaggrekken.

For å se hele artiklene må du klikke på +-ikonet.

Hvorfor flere treff på samme ord?

Både på norsk og andre språk kan et ord bety mange forskjellige ting: På norsk er hoppe et verb og en hunn-hest; på engelsk er jump både å hoppeog et hopp.

I tillegg vil ofte søket bli utvidet med bøyningsformer og varianter. Hvis du søker på ordet murer, vil du få treff på både yrket murermur som i steinmur, planten mure og verbet mure.

Fordi programmet ikke vet hva du leter etter får du treff på alle sammen! Du må altså se litt nøye på treffene du har fått før du velger artikkel.

Flere ordbøker

Du søker i alle ordbøkene som er valgt, og særlig for norsk er det ofte mer enn ett treff i trefflisten.

Noe av informasjonen du leter etter, kan stå i flere ordbøker, men hver ordbok er allikevel unik.

Bildet viser treff i 3 norske ordbøker ved søk på håndtere (vist i Fullmodus).

Ordbøkene Bokmål og Nynorsk viser hvordan du kan bøye ordet og henviser til den andre målformen, mens Stor norsk ordbok viser eksempelsetninger, synonymer og antonymer.

Det første er ikke alltid det beste!

Gjør deg kjent med trefflisten – først da er du sikker på å velge den rette artikkelen!

Avansert søk

Søk med jokertegn. Søk etter setninger.

Forskjell på Mac og PC

Denne veiledningen tar for seg Windows-versjon av Ordnett Pluss. Hvis du har en datamaskin fra Apple vil det meste være likt, men noe er også forskjellig.