Du er her:

Rimsmia

Rimendelsene er skrevet mest mulig lydrett. Det betyr at rim på bukk finnes under -okk, og at man kommer til -ålke om man leter etter rim på tolke. Andre eksempler: kum er under -omm, atom under -o:m, from under -åmm; hjem er under -emm, ekstrem under e:m.

Rimsmia baserer seg på østnorsk normaluttale. Et par eksempler: En som ut fra egen dialektuttale kan rime Per her, finner ikke støtte for det i Rimsmia, siden østnorsk normaluttale har ­e-lyd i Per og æ-lyd i her. Den som skarrer, vil ikke plassere Larsen blant ord som bandasjen og gasjen, men i Rimsmia er han plassert der.

Rim-forslagene er stort sett ord på én og to stavelser. Søker du etter rim på lange ord, som bestemor, så må du dele det opp: best/beste og mor. Da kan du forsøke å kombinere treffene fra de to søkene (festebror, vestefôr, hestefôr, prestekor osv.).

Trefflisten

Vi identifiserer den lengste rim-endelsen i ordet ditt, og gir deg ord som vi tror rimer.

Søk på skole gir deg rimord som ender på -ole.

Stumme konsonanter kan være en utfordring ved rim. Ord som haug og baug er plassert under -au.

Søk i Ordnett-databasen

Hvis du ikke er fornøyd med forslagene, så kan du forsøke å søke i den store Ordnett-databasen.

Sammen med forslagene er det en knapp som gir et søk etter ord som har samme endelse som ordet du skrev inn.

NB! Vær oppmerksom på at dette søket gir en uredigert treffliste! Et Ordnett-søk etter ord som rimer på haug kan fort gi treff på laug, som ikke rimer. 

Om du vil prøve deg litt frem i søkefeltet til Ordnett, så kan du starte søket med en asterisk (*), f.eks. slik: *haug eller *au. (Det siste vil gi treff som château, som slett ikke rimer.)

Norsk rimordbok

Norsk rimordbok av Jacob Dybwad og Tor Guttu kom første gang ut i 1943.

Denne digitale utgaven kombinerer den originale rimordboken, med søk i den enorme Ordnett-databasen.

Våre bestselgere