Du er her:

Hvordan søke i Ordnett.no

Her følger en detaljert gjennomgang av hvordan du søker etter ord og uttrykk i Ordnett, og hvilke muligheter du har for å gjøre individuelle tilpasninger.

Velg språk

Du velger språk i nedtrekksmenyen under søkefeltet. (Ordbøker mellom norsk og fremmedspråk finner du under fremmedspråket; norsk-engelsk ordbok er altså under Engelsk.)

Som standard søkes det bare i det språket du har valgt. Om du ønsker å søke i flere språk samtidig kan dette velges som en innstilling på Min side.

Oversiktlige trefflister

Trefflistene er sortert på relevans, det vil si at søkemotoren gir deg de beste treffene først, uavhengig av hvilken ordbok de finnes i.

Alle treff i ordbøkene har en forhåndsvisning: På én linje ser du hva artikkelen tar for seg, og det er raskt å finne frem til artikkelen med verbet og ikke substantivet «tanke».

Når du klikker på forhåndsvisningen så åpnes hele artikkelen. For å gjøre det enklere å finne igjen søkeordet i store artikler er alle forekomstene markert med gult.

Det er fullt mulig å endre innstillingene på Min side slik at artiklene vises i sin fulle lengde med én gang de kommer opp i trefflisten. Les mer om dette på hjelpesidene.

Filtrer ordbøker i venstre-menyen

Du søker som standard i alle ordbøkene du abonnerer på for det aktuelle språket. Om du først og fremst ønsker å se treffene fra én av ordbøkene, f.eks. Oxford Dictionary of English, så klikker du bare på denne ordboken i venstremenyen. Du kan også velge flere enn én.

Intelligent søk

Som bruker behøver du ikke ta stilling til om du skal søke i oppslagsord eller all tekst. Tjenesten leter først etter en artikkel som passer med søkeordet ditt (søk i oppslagsord), og finner den ikke dette søker den videre i resten av artikkelen (søk i all tekst). Du vil se øverst i trefflisten hva du har fått tilslag på (se figuren nedenfor).

Om du har fått tilslag på et oppslagsord kan det jo gjerne hende at du vil se hvordan dette ordet er brukt i eksempler eller oversettelser inne i andre artikler, og da kan du trykke på knappen Søk i all tekst ... over trefflisten.

Hvis du søker etter flere ord vil du få opp treff som inneholder disse ordene skrevet som en setning. Hvis dette ikke finnes vil du få treff i artikler som inneholder ett eller flere av ordene du søkte etter.

Endre ordbokutvalget på Min side

På «Min side» har du oversikt over alle ordbøkene dine, sortert på språk.

Standardinnstillingen er at du alltid søker i alle ordbøkene dine, men i ett og ett språk av gangen.

Hvis du ønsker å kun søke i f.eks. 1 ordbok kan du velge vekk de andre for det språket. Bare fjern haken ved siden av ordboken, og den vil ikke tas med når Ordnett søker. Du kan selvsagt endre dette tilbake igjen når som helst.

Du kan også velge å søke i alle språk samtidig, og du kan bestemme om trefflisten skal viser frem kortversjoner eller fullversjoner av artiklene. Les mer om dette på hjelpesidene.