Du er her:

Hva kan du gjøre på «Min side»?

Min side gir deg en fin oversikt over hvilke ordbøker du abonnerer på og hvilke opplysninger som er registrert på deg som bruker.

Fra disse sidene kan du også stanse eller fornye et abonnement. Du kan også gjøre tilpasninger i søkegrensesnittet.

Alle endringer du gjør på Min side vil bli husket når du går tilbake til søkesiden, og vil også gjelde for andre datamaskiner du logger deg på med ditt brukernavn.

1. Innstilling for søk

1.1 Søk i alle språk

Standard-innstillingen er at du søker i ett og ett språk, og at du søker i alle ordbøkene du abonnerer på.

Her kan du velge å søke i alle språkene samtidig. Dette gir følgende endringer:

  • Søket gjøres kun i oppslagsord. Søk i «All tekst» må velges med knappen Søk i all tekst.
  • Treffene grupperes språk for språk.
  • Språk som det ikke er treff i vises ikke i det hele tatt.
  • Språket som er valgt under søkefeltet behandles som hovedspråk, og treffene i dette språket kommer alltid først.
  • Språkverktøy vises bare for hovedspråket.

1.2 Søkehistorikk

Om du ikke vil lagre søkehistorikken din, så stiller du dette inn her.

1.3 Bruke Ordhjul

Her slår du av eller på ordhjulet (eller autofullfør), altså forslag til ord som kommer mens du skriver i søkefeltet.

1.4 Aktiver nynorsk i søket

Med dette valgt kan du søke med nynorsk også i ordbøker på bokmål - vi gjør en oversettelse i bakgrunnen. Søker du på øyre i fransk ordbok så får du treff på øre.

1.5 Vis tegnspråk for norsk

Med dette valgt vil du få forslag til tegnspråkvideo direkte fra Statpeds minetegn.no.

Hvis det finnes en tegnspråkvideo, så vises det et ikon med to hender .

1.6 Vis hele artikkelen i trefflisten

Standard er å vise en kort-versjon av artikkelen i trefflisten hvis du får mer enn 1 treff. Dette gir god oversikt over alle treffene, men medfører samtidig at man må klikke på en artikkel for å se hele innholdet.

Her kan du selv stille inn hvor mange artikler du ønsker å se i fullvisning; alle tallene 1–26 kan velges.

1.7 Valg av enkeltordbøker

Listen over ordbøkene dine er gruppert etter språk, og som standard søkes det i alle ordbøkene dine. Du vil se at de er huket av når du klikker på ett av flaggene.

Hvis du ønsker å ikke søke i én eller flere ordbøker fjerner du bare haken i boksen foran disse ordbøkene. Da vil det ikke søkes i disse før du igjen haker dem av.

2. Historikk

Her kan du se søkehistorikken din. Du selv bestemme hvor mange søk som skal lagres.

3. Favoritter

Favoritter lages ved å klikke på stjernen

Her får du oversikt over alle favoritt-artiklene dine.

4. Personlig informasjon

Ved å klikke på knappen «Endre passord og personlig informasjon» kan du redigere alle opplysningene som er registrert på deg i vår brukerdatabase.

5. Dine abonnementer

Ved å klikke på knappen «Administrer dine abonnementer» se hvilke abonnementer som løper og hvilke som er utløpt. Du kan også stanse abonnementer og forlenge de som er utløpt eller snart vil løpe ut. (Hvis du forlenger et abonnement før det løper ut vil du ikke miste noe av den «gamle» abonnementsperioden, den nye perioden legges bare til det eksisterende.)

6. Prøvetilganger

Her kan du velge hvilke ordbøker du ønsker å prøve, gratis og uforpliktende

7. Bruker- og abonnementsvilkår

Lenke til vilkårene som gjelder for bruk av Ordnett.no