Du er her:

Minigrammatikker

Minigrammatikken for de ulike språkene gir deg de grammatiske grunnreglene for bruken av ordklassene.

Her behandles vesentlige forskjeller mellom norsk og fremmedspråket som ikke i første rekke har med ordvalg å gjøre. Videre finner du bøyningsmønstre for substantiv, adjektiv og pronomen, bøyning av regelmessige og uregelmessige verb og regler for ordstilling.

For noen av språkene er det også tatt med enkle språktips og lister over forkortelser.