Du er her:

Oppdatering av Norske synonymer

Hva er egentlig synonymt?

Det kan være vanskelig å skille mellom det som er synonymt, og det som bare er mer eller mindre i slekt når det gjelder betydning. Noe skarpt skille er det ikke alltid, og kryssordforfatterne gjør skillet stadig mindre skarpt ved for eksempel å la spørreordet være grønnsak og svaret kålGrønnsak og kål er ikke synonymer, for de kan ikke erstatte hverandre i en setning.

Norske synonymer har vi tatt hensyn til at brukeren kan ønske å bli minnet om slike beslektede ikke-synonymer fra samme ordklasse, ved at vi har satt «jf.», dvs. «jamfør», på slutten av en del synonymrekker.

Alle synonymene i Norske synonymer er synonym til oppslagsordet, men ikke nødvendigvis til hverandre. Under oppslaget avfeldig står blant annet gammel, senil og skral; de kan bety det samme som avfeldig, men er selvsagt ikke synonymer til hverandre. En kan være skral uten å være gammel eller senil, eller gammel uten å være senil eller skral.

Ordsky med resultatet av et fritekst-søk etter ordet «nyttig».

Ordsky med resultatet av et fritekst-søk etter ordet «nyttig».

Om revisjonen av Norske synonymer

Ordforrådet forandrer seg og øker i et raskere tempo enn noen gang, og det når ut til folk flest i større bredde. Ord som før hørte til spesialistenes fagspråk og var nærmest usynlige i folks vanlige lesestoff, dukker opp i aviser og ukeblad i stoff om livsstil og helse, ny teknologi, reiser og mat. Det krever hyppigere revisjoner av alle oppslagsverk.

I den nye, utvidede utgaven av Norske synonymer har forfatteren Dag Gundersen lagt særlig vekt på fremmedordene i språket. Han har tatt inn alle fremmedord fra fremmedordboken og andre kilder som kan forklares med ett ord, og brukt både dette ordet og fremmedordet som oppslagsord. Under abominasjon står «se avsky», og under avsky står abominasjon, sammen med andre synonymer for substantivet avsky. Hvis en slår opp et norsk ord for å se om det fins et fremmedord for det, er sjansene til å finne det mye bedre enn før. Likeså hvis en søker en ett ords forklaring på fremmedordet.