Du er her:
Ordnett.no / Hjelp / Ordnett Pluss, Nynorsk og Bokmål

Bokmål og nynorsk i Ordnett Pluss

Hvordan bruke Ordnett Pluss med sidemålet

Ordnett Pluss har to ordbøker du må kjenne: Bokmål og Nynorsk. Vi skal nå vise hvordan disse to ordbøkene brukes.

Du finner ordbøkene under Innstillinger. De er på mange måter et ordbok-par, med henvisninger til hverandre, og det er lurt å velge begge to.

De andre norsk-ordbøkene er ordbøker på bokmål, og er nyttige for å finne bl.a. forklaringer og synonymer, men vi går ikke nærmere inn på disse nå.

Hovedregel

Skal du skrive bokmål, så slår du opp i Bokmål, og skal du skrive nynorsk, slår du opp i Nynorsk.

I hver ordbok finner du ut hvordan et ord skrives, hvordan det bøyes, og hva det betyr.

Eksemplet over viser verbet springe. Dette skrives likt i infinitivsformen, men bøyes ulikt på bokmål og nynorsk.

Hvordan ser du forskjell?

Nynorsk og bokmål er i mange tilfeller ganske likt. Hvis du er i tvil om hvilken ordbok du ser på, så er det hjelp å få flere steder:

Når hele artikkelen vises, ser du navnet på ordboken nederst i artikkelen (markert med rødt). I tillegg vil du se at en artikkel i Bokmål har en henvisning til Nynorsk, og omvendt (markert med grønt).

Fordi de fleste ønsker oversettelser fra bokmål til nynorsk, har vi plassert den nynorske oversettelsen også i kortversjonen av artiklene.

Oversettelse til nynorsk

Hvis du er usikker på hva noe heter på nynorsk, kan du ganske enkelt slå opp i Bokmål!

Artiklene på bokmål har alltid en oversettelse til nynorsk. Av og til vil du også finne råd om hvordan du bør omskrive setningen.

I eksempelet kan du se at det som heter ilegge på bokmål, skal hete påleggje på nynorsk. I noen tilfeller kan det passe bedre å skrive dømme til.

Vil du vite hvordan påleggje bøyes på nynorsk, klikker du bare på lenken.

For nynorsk kan du også se bøyningene satt opp i tabell-form: Klikk på meir/skjul.

Problematiske ord

Noen ord på bokmål er vanskelige å oversette til nynorsk. Da blir løsningen å skrive om setningen. For slike ord vil du som regel få god hjelp fra ordbøkene.

Eksempelet viser bokmålsordet begå, som ikke finnes på nynorsk. I minigrammatikken for nynorsk er det eget kapittel, «Vanskar når du skriv nynorsk», som også gir gode råd. Minigrammatikken er også tilgjengelig fra Verktøy-knappen i Ordnett Pluss.

 

Kom i gang med Ordnett Pluss

Veilederen går gjennom all funksjonalitet i Ordnett Pluss.