Du er her:

Hvordan søker jeg opp engelske synonymer?

Måten å gjøre dette på avhenger litt av utgangspunktet, og hvilke ordbøker du har tilgang til.

Hvis du starter med et engelsk ord, f.eks. adjektivet «nice», så vil du finne dette ordet i Oxford Thesaurus of English, som er en engelsk synonymordbok. Her finner du bl.a. synonymene «enjoyable, pleasant, likeable, agreeable, personable, charming, delightful».

Hvis du ikke har tilgang på Oxford Thesaurus så er det enklest å starte med et norsk ord som best beskriver det du er ute etter. For «nice» kan dette f.eks. være «hyggelig». Søker du på «hyggelig» i Stor engelsk ordbok finner du «nice, enjoyable, pleasant, snug, cosy (britisk), cozy (amer.), comfortable, friendly, charming».

Hvilket synonym du velger å bruke, vil avhenge av teksten din. Det kan være nyttig å lese gjennom eksempelsetningene for se hvordan de enkelte ordene brukes i en sammenheng.