Du er her:

HTML-kode for Ordnett-søk fra egen side

Her er eksempler på hvordan koden kan se ut når du vil ha lenker eller en søkeboks for Ordnett på din egen nettside.

Lenker

Du kan lage lenker som tar deg til et forhåndsdefinert søk på Ordnett («dyplenker»). To eksempler med kode:

Søk i engelske ordbøker
Målet for denne lenken: https://www.ordnett.no/search?language=en

Søk i Fremmedordbok
Målet for denne lenken: https://www.ordnett.no/search?selectedPubs=17&language=no

Kodene for språk og ordbøker finner du i tabellene til venstre.

Søkebokser

Søkebokser lar deg skrive inn søkeordet i et søkefelt på din egen side, men når du trykker på søkeknappen tas du over på Ordnett.no.

Søk i ett språk (norsk)

<form name="search_form_no" action="https://www.ordnett.no/search" target="_blank">
<input type="text" size="26" name="search" value="" />
<input type="submit" value="Søk i norske ordbøker" />
<input type="hidden" name="language" value="no" />
</form>

Ved å endre verdien (value) på parameteren language, kan man endre språk.
Verdiene for de ulike språkene listes opp i tabellen til venstre.

Søk i enkeltordbok

<form name="search_form_jus" action="https://www.ordnett.no/search" target="_blank">
<input type="text" size="26" name="search" value="" />
<input type="submit" value="Søk i jusleksikon" />
<input type="hidden" name="selectedPubs" value="43" />
<input type="hidden" name="language" value="no" />
</form>

Dette søket er avgrenset til kun Jusleksikon. Ved å endre verdien på selectedPubs så kan man endre ordbok. Verdiene for de ulike ordbøkene finner du i tabellen til venstre.

Det er ikke nødvendig, men vi anbefaler å inkludere språkparameteren. Den skal angi samme språk som ordboken tilhører.

Søk i alle språk

<form name="search_form_all" action="https://www.ordnett.no/search" target="_blank">
<input type="text" size="26" name="search" value="" />
<input type="submit" value="Søk i alle språk" />
<input type="hidden" name="searchAllLanguages" value="true" />
<input type="hidden" name="language" value="no" />
</form>


Verdien til parameteren language angir det språket som skal stå først i trefflisten.