Du er her:

Fagordbøker

Enkeltordbøker

Jusleksikon

Fra kr. 40 pr mnd.

Sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet.

Medisinsk ordbok

Fra kr. 24 pr mnd.

Medisinske faguttrykk fra alle helsefaglige områder.

Engelsk medisinsk ordbok

Fra kr. 25 pr mnd.

Oversettelse og definisjoner på medisinske faguttrykk.

Engelsk økonomisk ordbok

Fra kr. 25 pr mnd.

Spesialordbok med oversettelser og definisjoner.

Engelsk teknisk ordbok

Fra kr. 40 pr mnd.

Omfattende toveis fagordbok.

Tysk teknisk ordbok

Fra kr. 60 pr mnd.

Omfattende toveis fagordbok.

Oxford Concise Medical Dictionary

Fra kr. 25 pr mnd.

Grundig og illustrert engelsk fagordbok for helsefagene.

Oxford Dictionary of Economics

Fra kr. 25 pr mnd.

Solid engelsk fagordbok for økonomifagene.

Oxford Dictionary of Finance and Banking

Fra kr. 25 pr mnd.

Omfattende engelsk fagordbok innen finansvirksomhet og bankvesen.

Oxford Dictionary of Business and Management

Fra kr. 25 pr mnd.

Omfattende engelsk fagordbok innen forretningsvirksomhet og ledelse.

Oxford Dictionary of Science

Fra kr. 25 pr mnd.

Engelsk fagordbok med definisjoner og inngående forklaringer på ca.10 000 naturvitenskapelige begreper.