Du er her:

Språkvett

Her finner du svar på språklige, grammatikalske og kommunikasjonsmessige spørsmål som du ikke vil finne svar på i en vanlig ordbok.

Språkvett er satt sammen av artiklene fra bokutgaven Språkvett, tidligere utgitt under tittelen Håndbok i norsk. Den bygger igjen på et konsept av Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen utgitt på Politikens Forlag A/S i Danmark: Håndbog i nudansk.

Hovedredaktør: Dag Gundersen
Medarbeidere: Jan Engh (JE) og Ruth E. Vatvedt Fjeld (RVF)